Van der Steen Reiniging en Transport

Van der Steen Reiniging & Transport beschikt over een specialisatie op het gebied van machinaal ledigen van onder- en bovengrondse containers voor allerlei afvalsoorten. Daarnaast hebben zij ook professionele kennis van het effectief reinigen van alle containers, betonputten, zuilen en voetgangersplateaus die hierbij betrokken zijn. 

Meer informatie vind je op de website van Van der Steen Reiniging & Transport