FAM staat voor Federatie Autorijschool Management en is een onafhankelijke brancheorganisatie bestaande uit vooruitstrevende verkeersopleiders. 

Het verhaal van de FAM
De FAM is opgericht om de binnen de federatie aanwezige kennis te bundelen en beschikbaar te stellen voor het gezamenlijke belang van de leden. De FAM is een moderne en naar de toekomst gerichte organisatie die haar aandachtsveld vooral ook richt op externe betrekkingen met de overheid en met andere organisaties in Nederland en Europa. 

Inmiddels is de FAM vertegenwoordigd in diverse overlegorganen en organisaties zoals Denktank, CBR-overleg, het branchevoorzittersoverleg, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en in Europees verband in de EFA / CIECA.

Het stelt zich ten doel de hoogste kwaliteit in rij- en theorieopleidingen te garanderen en ondersteunt de aangesloten verkeersscholen bij het management, de lesmethodes, de presentatie en de bewaking van de kwaliteit van de medewerkers. De FAM manifesteert zich als kenniscentrum. Daarnaast organiseren ze cursussen en symposium wat betreft verkeer en opleidingen. Ook is de FAM gericht op het uitwisselen van informatie en kennis binnen de verschillende aangesloten leden.

Kwaliteitsbewaking
De Federatie Autorijschool Management stelt de allerhoogste eisen aan dienstverlening en aan de kwaliteit van de medewerkers. FAM-verkeersscholen zien er op toe dat hun medewerkers zich bewust zijn van hun commerciële waarde en dat zij beschikken over de wettelijk vereiste diploma’s. Zij moeten een intensieve stage lopen bij een FAM-verkeersschool en applicatiecursussen volgen om de hoge kwaliteit te waarborgen. Met medewerkers van een FAM-verkeersschool vinden regelmatig beoordelingsgesprekken of werkbesprekingen plaats. 

Leden van de FAM
Inmiddels heeft de FAM een flink ledenbestand met alleen de meest kwalitatieve verkeersopleiders van Nederland, bestaande uit:

Verder werkt de FAM ook nauw samen met verschillende partners, te weten:

Meer weten over de FAM? Bezoek dan snel de website.