Per 1 november 2019 nieuw theorie-examen auto

8 oktober 2019

Het theorie-examen gaat op de schop. Per 1 november 2019 wordt het aantal examenonderdelen uitgebreidt van 2 naar 3 onderdelen. Het doel is om nog beter te kunnen gaan toetsen of een leerling voldoende kennis heeft van belangrijke onderdelen in het verkeer, zoals voorrangsregels.

Naast deze uitbreiding wordt ook het uitslagformulier aangepast. Voorheen kon er enkel gekeken worden welke vragen er fout beantwoord zijn, vanaf november staat er ook een uitleg per examenonderwerp, hierdoor kan de kandidaat zich beter voorbereiden op een nieuw examen. Zoals voorheen blijft het aantal examenvragen 65. De vragen zijn als volgt onderverdeeld:

  • Gevaarherkenning: 25 vragen, waarvan 13 goed beantwoord moeten zijn, 8 seconden antwoordtijd per vraag.
  • Kennis: 12 vragen, waarvan 10 goed beantwoord moeten zijn, 7 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel.
  • Inzicht: 28 vragen, waarvan 25 goed beantwoord moeten zijn, 15 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel

Meer informatie over autotheorie