Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die tot de silicaten behoren. Deze mineralen komen in de natuur voor. Ruw asbest bestaat uit langwerpige bundels bestaande uit kristallen. Deze kristallen worden asbestvezels genoemd en kunnen na afbreuk of beschadiging zo klein worden dat ze niet meer met het menselijk oog waargenomen kunnen worden.

Asbest is een natuurlijk product dat bestaat uit taaie, onbrandbare vezels. In landen als Rusland en Canada wordt asbest gewonnen als delfstof. Asbest heeft veel verschillende toepassingen die met name in de bouw gebruikt worden.

Effecten op de gezondheid
Zolang asbestvezels niet vrijkomen en in gebonden toestand blijven, is er geen gevaar voor de gezondheid. Maar wanneer deze vezels losraken kunnen ze, zoals hierboven al benoemd, zo ontzettend klein worden dat ze niet met het blote oog te zien zijn. De asbestvezels kunnen dan ingeademd worden en vastlopen in de kleine luchtwegen en longblaasjes.

Hierna worden de kleine vezels opgenomen door zogenaamde opruimcellen, kunnen ze gaan migreren in de weefsels of kunnen zich via de lymfebanen verspreiden tot ver van de luchtwegen vandaan. Uiteindelijk verlaten de vezels het lichaam via het darmstelsel.

Asbestziekten
Echter kan de blootstelling aan asbest schadelijke gevolgen hebben door het ontstaan van verschillende asbestziekten, zoals:

- asbestose
- asbestpleuritis
- fibrose
- longkanker
- mesothelioom
- pleuraverdikking

Veel ziekten laten pas vele jaren na de blootstelling aan asbest van zich horen en zijn niet of nauwelijks te genezen. Volgens de Gezondheidsraad sterven er in Nederland ieder jaar ongeveer 1600 mensen aan de gevolgen van asbestziekten.

De kans op het krijgen van een asbestziekte is afhankelijk van het totale aantal ingeademde asbestvezels. Aanvankelijk dacht men dat vooral de chemische samenstelling van asbest verantwoordelijk was voor de mate van kankerverwekkend vermogen. Blauw asbest werd gezien als de meest giftige stof en witte en bruine asbest werd door een andere chemische samenstelling veel minder schadelijk geacht. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de mate van schadelijkheid vooral te verklaren is door de lengte-diameterverhouding van de asbestvezels.

Op zoek naar een cursus asbestherkenning? Klik dan hier