Wat is ADR?

ADR is een Franse afkorting en staat voor Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Het is een Europese overeenkomst voor het vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. In het akkoord worden regels gesteld waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen.

Toepassing van het ADR
Elke twee jaar wordt het ADR vernieuwd door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties en verschijnt er een nieuwe actuele versie. Het ADR is van toepassing in 48 landen, waaronder ook enkele landen buiten Europa.

Doel
Het doel van het ADR is het handhaven van een uniform reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Europa. Het beoogde effect van deze uniformiteit is een verhoging van de kwaliteit en veiligheid van het vervoer.

Inhoud ADR
Het ADR bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Deel 1: Algemene voorschriften

  • Deel 2: Classificatie

  • Deel 3: Lijst van gevaarlijke goederen

  • Deel 4: Voorschriften voor verpakkingen en tanks

  • Deel 5: Procedures voor verzending

  • Deel 6: Constructie en beproeving van verpakkingen en tanks

  • Deel 7: Vervoer, laden, lossen en behandeling

  • Deel 8: Bemanning, uitrusting en exploitatie en documentatie

  • Deel 9: Constructie en goedkeuring van voertuigen

ADR cursus volgen? 

> ADR BASIS