Wachttijden praktijkexamens bij het CBR blijven nog steeds oplopen

28 januari 2022

Ondanks de versoepelingen omtrent de coronacrisis blijven de wachttijden bij het CBR oplopen. Kon je afgelopen oktober ongeveer 7 weken wachten op je praktijkexamen, inmiddels bedraagt de gemiddelde wachttijd bij het CBR het dubbele: maar liefst 14 weken. Mochten er geen maatregelen genomen worden, dan bestaat de kans dat deze wachttijd zelfs oploopt tot 20 weken. 

Hoog ziekteverzuim
De oplopende wachttijden zijn vooral te wijten aan het hoge ziekteverzuim onder examinatoren. Zo'n 12 procent van de ruim 600 examinatoren die Nederland rijk is, zit ziek thuis. Daarnaast meldt ook 3 tot 5 procent van de kandidaten zich dagelijks af vanwege het virus. Hierbovenop zijn er ook altijd nog een aantal kandidaten die zonder reden niet komen opdagen. De nasleep van het coronavirus blijkt in rijschoolland toch heftiger dan gedacht. 

Nieuwe examinatoren
Een oplossing voor het probleem is het aantrekken van nieuwe examinatoren, zodat er meer examens kunnen worden afgenomen. Dit is echter niet voldoende gelukt. Een grote sollicitatieronde van het CBR heeft slechts 68 examinatoren opgeleverd, waarvan er momenteel ook nog een deel in opleiding zijn. Aan de andere kant zullen er dit jaar ook tientallen examinatoren uitstromen, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Noodmaatregelen
Het CBR heeft al enkele noodmaatregelen genoemd, waaronder het tijdelijk verhogen van de examenleeftijd van 17 naar 18 jaar en het tijdelijk schrappen van de tussentijdse toets en het faalangstexamen. Dit heeft echter niet de voorkeur van Alexander Pechtold, voorman van het CBR. Deze maatregelen worden in ieder geval tot aan de zomer ook nog niet toegepast. 

Het CBR wil in gesprek met de rijschoolbranche om tot een oplossing te komen. 

Wachttijd theorie-examen wel gedaald
De wachttijd voor een theorie-examen is in tegenstelling tot het praktijkexamen wél gedaald, van 10 weken in december 2021 tot 2 weken nu. Door het opschorten van de 1,5 meter regel kunnen de theorie-examens weer op volle capaciteit worden afgenomen. 

Wij van Bax Opleidingen vinden het erg vervellend voor onze leerlingen dat zij zo lang moeten wachten voordat ze op praktijkexamen kunnen. Wij hopen dan ook dat de wachttijden snel weer naar zullen teruglopen. 
 

LEES OOK EENS ONZE BLOGS: