E-learning 'Het Nieuwe Rijden' (Module 3a)

Optimaal (kosten)efficiënt gebruik maken van alle brandstofbesparende mogelijkheden van moderne bedrijfsvoertuigen staat centraal in deze cursus.

De besparingen en andere voordelen die met HNR kunnen worden bereikt nemen toe als chauffeurs periodiek getraind kunnen worden. Deze cursus haakt aan bij eerder opgedane kennis en ervaring, en biedt chauffeurs nieuwe inzichten en handvatten.

KOSTEN ZAKELIJK

€360,00 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is excl. 21% BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.

KOSTEN PARTICULIER

€378,00 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is vrijgesteld van BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.

E-LEARNING HET NIEUWE RIJDEN

Doel

De cursist krijgt inzicht in zijn eigen rijstijl en leert waar zijn zwakke plekken liggen wat betreft economisch rijden. Verder krijgt de cursist praktische tips, handvatten en coaching in het toepassen van Het Nieuwe Rijden.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Achtergronden en principes van zuinig rijden
  • Effecten en resultaten van economisch rijden
  • Toepassen van de HNR-rijstijl
  • Optimaal gebruik maken van brandstofbesparende technologie en hulpmiddelen
  • Combineren van veiligheid, doorstroming, brandstofefficiëntie en comfort
  • Waarnemen en kijktechnieken
  • Efficiënt en effectief routeplannen en navigeren

Uitvoering

De cursist volgt naar keuze 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale praktijkles.

Examen

Na afloop wordt er geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een certificaat wanneer er voldoende kennis wordt getoond. 

Waarde nascholing

Deze cursus telt voor 7 uur mee en telt als theoriecursus. 

Duur

Het betreft een eendaagse opleiding.

Locatie

De opleiding vindt plaats op een locatie van Bax Opleidingen. 

Cursusdata 

Al onze cursusdata zijn opgenomen in de cursuskalender. 

GERELATEERDE OPLEIDINGEN

E-learning Rijoptimalisatie (Praktijk)

E-learning beroepshouding

E-learning verkeerskennis

E-learning laden, lossen en digitale tachograaf